Μπακάλμπαση 2 & Συντ. Κρητών, Κομοτηνή
25310 28895
690 91 22 669
Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2018 - Ενημερωτικό Video
14/11/2018
Διαβητης
Το animation video της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ), για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2018.