Μπακάλμπαση 2 & Συντ. Κρητών, Κομοτηνή
25310 28895
690 91 22 669